badge

Aberdare Boys’ Grammar School

Miscellaneous

old school

The Western Mail St David’s Day Essay Competition
Alwyn Davies - Winner Presentation, March 1942

from Elfed Davies, Gadlys Rd

Commencing in 1932, The Western Mail held annual St. David’s Day essay writing competitions for school children.   Each year, essays had to be submitted on a suitably patriotic topic.   In 1942, the newspaper set the essay: “What Wales has to gain by Victory”.   There were separate sections, one for elementary schools and another for secondary schools, and in each section there were categories for entries submitted in Welsh and in English.   The competition was popular, and in 1942 entries were received from all the Welsh counties.   In the Welsh category of the secondary school section the winner was Alwyn Davies of the Aberdare County School for Boys.   Alwyn was the eldest of three brothers who all attended the school, indeed for a certain period all three were at school simultaneously. Alwyn attended from 1937 to 1943, and was Head Boy in his final year; Elfed from 1940 to 1946; and Hywel from 1941 to 1947.   The family lived at 9 Belle Vue in Trecynon. Alwyn became Head of the Welsh Department at Dynevor School, Swansea, then moved to Bishop Gore from which he retired; Hywel became a Head of Year at a Monmouth Comprehensive School, and Elfed after periods in the RAF and Luton, finally became Headmaster at Hirwaun Junior School.

Allwyn and Rose Davies
Alwyn receiving his prize from Alderman Mrs F. Rose Davies, J.P. who was chairman of governors 1928-31 and 1949-58.
In the photo from left to right:
Back Row: John L. Jenkins*, Islwyn Morgan, W.A.L. Evans (Wally), D. Banyard, Eurfyl Price, Owen L. Thomas, Ewart Rees*, D. Edwards,
Front Row: Gwilym P. Ambrose (Headmaster), Alwyn Davies, Alderman F. Rose Davies M.B.E., J.P.celebration
Alwyn being ‘chaired’ by his school friends.
Back Row:  D. Banyard, Mansel Barling*, Gordon Poole, Eurfyl Price, Ewart Rees, Elwyn Jones*,
Front Row:  Owen L. Thomas, W.A.L. Evans, Alwyn Davies, Byron Richards, Leslie Williams, John Jenkins, D. Edwards.


*Owen L. Thomas was the son of Miners’ Agent D.E. Thomas, who in 1946 became Aberdare’s M.P. after George Hall was elevated to the peerage;   Elwyn Jones became a television writer, producer and executive. He is best remembered for the scripts he wrote for the BBC’s Z-Cars and Softly, Softly. Elwyn was also a winner of the St David’s Day Essay Competition, but in 1939;   John L. Jenkins became the organist at St. Elvan’s and Head of Penywaun School; Ewart Rees became an estate agent.   Mansel Barling’s father was Colliery Manager at Tower.


     
The Aberdare Leader reported this achievement in its issue dated March 14, 1942.   The Western Mail & South Wales Echo published Alwyn’s Entry
Trecynon Youth’s
Achievement.


Won Open-to-Wales Gwyl Dewi
Essay Contest

  Gwobr 1af, Dosbarth A.
Buddugoliaeth— ein Hunig Obaith


Gan Alwyn Davies
Ysgol Sir y Bechgyn, Aberdâr

Congratulations to Alwyn Davies, 9 Belle Vue, Trecynon, a pupils of Aberdare Boys’ County School, on his achievement in winning the first prize of £5 in the "Western Mail" essay competition, which is run annually for St David’s Day.

This is the first time the first prize has come to Aberdare.

Alwyn’s success was registered in the section open to all secondary schools in Wales, the title set for the essay (which he wrote in Welsh) being "What has Wales to gain by victory". Alwyn’s essay, which was a remarkable effort appeared in Tuesday week’s "Western Mail."

The winner is a popular student at the County School, being an active member of the School Debating Society, the rugby XV, the school choir and various other school activities. Alwyn is also secretary of the Y.P. Guild and the Sunday School at Carmel C.M. Chapel, Trecynon.

 

Fe gytunir yn gyffredinol gan y gwledydd sy’n ymladd yn erbyn byddinoedd yr Echel fod parhâd yr holl freintiau a ennillwyd ganddynt ar hyd yr oesau trwy ymdrechion eu cyndadau yn dibynnu yn hollol ar ennill y Fuddugoliaeth yn yr ymdrech fyd-enwog hon.

O’r holl freiniau a ennillwyd i ni, rhyddid yw’r pennaf oll. Gwerthfawrogwn y rhyddid sydd gennym i ddweud ein barn yn glir ac yn hyf—nid yn unig ar garreg yr aelwyd ond mewn mannau cyhoeddus—yn y Senedd, yn y cynghorau sirol a threfol. Trwy y fraint hon caiff bôn a gwreng eu haeddiant. Dilëir pob gorthrwm a thrais. Yn hyn o beth cynorthwyir ni gan ein gwasg, ac ym mhapurau dyddiol ac wythnosol Cymru. Ynddynt mynegir pob barn a delfryd sydd am ymladd dros hawliau ein gwerin.

 

AELWYD MEMBER   RHYDDID CREFYDDOL

It is also interesting to note that he is a member of the Trecynon Urdd (Welsh League of Youth) Aelwyd, having worked hard in the task of converting the old Trecynon Post Office into a real home for the Welsh youth of the locality

He is the son of Mr. and Mrs. Isaac Davies, and a grandson of the late Mr. Watkin Davies (caretaker at Carmel for many years).

He was heartily congratulated by staff and pupils at the school, a nd there was a special cheer when Mr. Gwilym Ambrose, M.A., B.Litt (head master) announced the news.

 

 

Cawn hefyd y fraint o addoli yn ôl llais ein cydwybodau ein hunain. Rhaid wrth fuddugoliaeth cyn cael cadw’r fraint hwn; gan y gwyddom Beth a ddigwyddodd i’r cennedloedd druain sydd eisoes dan sawdl haearn yr Ellmyn ac hyd yn oed yn yr Almaen ei hun.

Carwn siarad ein hiaith ein hunan a mwynhau traddodiadau ac arferion ein cydadau. Nid oes ond Budodugoliaeth a sichrâ y pleser hwn i ni yn y dyfodol.

Y mae’r holl welliannau a ddaeth i’n rhan yn ystod y ganrif ddiwethaf yn fwyaf arbennig yn ganlyniad naturiol i’r cynnydd mewn addysg sydd yn eiddo pawb yn gyffredinol. Daw’r Buddugoliaeth a’r hawl ini i wneud ein gorau i roi cyfundrefn addysg lawer gwell eto.

Yn fy marn i daw Buddugoliaeth a phob cysur corfforol, medyliol, ac ysbrydol i ni. Os am gadw ein gwlad, ein hiaith a’n cenedlaetholdeb, Buddugoliaeth yw ein hunig obaith.

To see an image of the article, click the button:
  To see an image of the article, click the button:
To see a translation of the essay, click the button: